የጥቃቅን እና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝልማት መርሃግብር


የጥቃቅን እና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ልማት መርሃግብር የራሳቸውን ሥራ መስራት ለሚፈልጉ ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ስልጠና፣ የገበያ ትስስር፣ የሥራ ቦታ እና የብድር አገልግሎት ይሰጣል፡፡

ስልጠና ገበያ የመሸጫ ቦታ ፋይናንስ ኢንተርፕራይዞች ወደ ሥራ ከመግባታቸዉ ቀደም ብሎ አጫጭር የቴክኒክና ሙያ ስልጠና፤ በኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አማካኝነት ተከታታይ የሥራ ላይ ስልጠና ድጋፍ ዘላቂ የገበያ ትስስር ስርዓት መፍጠር፤ የገበያ ትስስር ማጠናከር ፤ በተለይ ጀማሪ ኢተርፕራይዞች በመንግሥት ሥራ በንዑስ ኮንትራክተርነት እንዲሳተፉ ማድረግ፤ የማምረቻና ምርት ሽያጭ ቦታዎችን ማቅረብ፤ በሊዝ ፋይናንስ አማካኝነት የጋራ መስሪያ ቦታ፣ ማሽኖች፣ የስራ መሳሪያዎችና የተለያዩ የምርት ቁሳቁሶች ማቅረብ በማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት አማካኝነት የብድር አገልግሎት ይቀርባል

ጠቋሚ ቁጥሮች


እንደ ፌደራል የከተሞች የሥራ ዕድል ፈጠራ እና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ መረጃ በ2018/19

110,253


ጥቃቅን እና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ተቋቁመዋል

7,311,815,213


ብር ለጥቃቅን እና አነስተኛ ኢተርፕራይዞች ብድር ተስጥቷል

871


ኢተርፕራይዞች ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ ኢተርፕራይዝ ደረጃ ተሸጋግረዋል

882,098


የሥራ ዕድል ተፈጥሯል

21,442


ኢንተርፕራይዞች ከጥቃቅን ወደ አነስተኛ ኢተርፕራይዝ ደረጃ ተሸጋግረዋል

አሁን ባለው አሠራር ለጥቃቅን እና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የሥራ ፈቃድ ለማግኘት