ዶኩሜንቶች


ሀገር አቀፍ የሥራ ሁኔታ ሪፖርት
2019

አንብብ

ሀገር አቀፍ የሥራ ዕድል ፈጠራ ዕቅድ

2020 - 2025

አንብብ

የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርድን እና የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽንን ለማቋቋም የወጣ ደንብ

ቁጥር 313 - 2014

አንብብ

የኢንዱስትሪ ፓርኮች አዋጅ
ቁጥር 886 - 2015

አንብብ

የኢፌዴሪ የኢንቨስትመንት አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

ቁጥር 769 - 2012

አንብብ

የኢፌዴሪ ኢንቨስትመንት ደንብ

ቁጥር 769 - 2012

አንብብ

የኢፌዴሪ ኢንቨስትመንት ደንብ
ቁጥር 270 - 2012

አንብብ

የኢፌዴሪ ኢንዱስትሪ ፓርኮችደንብ
ቁጥር 417 - 2017

አንብብ

የኢፌዴሪ የወጣቶችቶ ተዘዋዋሪ ፈንድ ለማቋቋም የወጣ አዋጅ
2017

አንብብ

የኢፌዴሪ ኢንቨስትመንት ደንብ

ቁጥር 270 - 2012

አንብብ

የኮሚሽኑ ዜና-መጽሄት

የኮሚሽኑን ዜና-መጽሄት ለማግኘት እዚህ ይመዝገቡ